Chiang Chua Kuan  
381,Balestier Rd
Singapore 329793
Tel: (65)62511736  
back